Propuneri Regulament de subvenționare

Moderator: Moderator_1

Moderator_1
Mesaje: 5
Membru din: 08 Feb 2019 11:29

Propuneri Regulament de subvenționare

Mesaj de Moderator_1 » 08 Feb 2019 17:08

Din luna ianuarie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a lansat o campanie de consultări publice cu Asociațiile de profil, agenții economici ce desfășoară activități agricole pentru a identifica spectrul de provocări cu care se confruntă și a identifica soluții optime pentru îmbunătățirea situației în sector. Astfel, până pe 15 februarie curent sunt colectate propuneri privind modificări la HG 455 (Regulamentul de Subvenționare). În acest context, Vă invităm să veniți cu propuneri/sugestii în vederea îmbunătățirii domeniului de subvenționare.

avocat
Mesaje: 1
Membru din: 11 Feb 2019 12:04

Re: Propuneri Regulament de subvenționare

Mesaj de avocat » 11 Feb 2019 12:33

Referitor la Submăsura 1.3 pct.32. Domeniul de acţiune: Subvenţia se acordă pentru procurarea de tractoare, combine, alte
maşini şi utilaje agricole prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament cu anul producerii nu
mai mic de doi ani precedenţi celui de subvenţionare, achiziţionate, începînd cu data de 1
noiembrie a anului de subvenţionare, de la furnizori/distribuitori din ţară sau importate direct de
către producătorul agricol.
Problema - dacă tehnica este procurată la finele lui octombrie atunci nu se reușește acumularea actelor necesare pentru formarea dosarului cererii de solicitare a subvenției.
Propunerea - a modifica această prevedere a regulamentului cu modificarea sintagmei „începînd cu data de 1
noiembrie a anului de subvenţionare” cu „cu cel mult 12 luni în urmă calculate de la data depunerii cererii de subvenționare”.

Moderator_1
Mesaje: 5
Membru din: 08 Feb 2019 11:29

Re: Propuneri Regulament de subvenționare

Mesaj de Moderator_1 » 11 Feb 2019 13:21

Mulțumim pentru sugestie! Propunerea dvs va fi evaluata și remisă în adresa autorității de management.

avocat2

Re: Propuneri Regulament de subvenționare

Mesaj de avocat2 » 11 Feb 2019 17:36

Submăsura 1.6 pct.58 Începînd cu anul 2018, în cadrul prezentei submăsuri vor fi eligibili grupurile de
producători ai căror membri nu dispun de infrastructură similară anterior subvenţionată din Fond
sau alte proiecte ale partenerilor de dezvoltare, cu condiţia că infrastructura similară anterior
subvenţionată nu depăşeşte 40% din capacitatea infrastructurii pentru care grupul de producători
solicită subvenţia.
pct.59 Grupurile de producători nerecunoscute nu sînt eligibile în cadrul prezentei submăsuri.
1.6.1. Casele de ambalare şi frigiderele de păstrare a fructelor, strugurilor şi a legumelor
pct.64. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în valoare de 50%, dar nu
mai mult de 3,0 mil. lei per beneficiar, cu excepţia grupurilor de producători, pentru care
plafonul va constitui 4,5 mil.lei din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate şi materialelor
de construcţie pentru investiţiile realizate în construcţia de:
1) depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
2) case de ambalare.

Din pct.58 rezultă că din 2018 la această măsură pot participa doar grupurile de producători recunoscute, astfel prin pct.59 fiind excluse celelalte, de ce ? Interpretarea acestor prevederi ar putea fi nefavorabilă de exemplu cooperativelor agricole formate din asocierea mai multor gospodării țărănești - fiind perecepute ca grupuri de producători nerecunoscute în sensul legii cu privire la astfel de grupuri.
În general pct.58 este necesar de modificat căci din acesta rezultă că pot participa doar grupurile de producători, de aceea este nevoie ca cuvântul „doar” din acest punct să fie înlocuit cu cuvântul „și”, altfel pct.58 va fi contradictoriu cu pcr.64 în care categoria de beneficiar este mai largă decât grupurile de producători.

Moderator_1
Mesaje: 5
Membru din: 08 Feb 2019 11:29

Re: Propuneri Regulament de subvenționare

Mesaj de Moderator_1 » 12 Feb 2019 09:49

Multumim pentru sugestie, propunerea dvs., va fi transmisă în adresa grupului de lucru.

Avicola PB
Mesaje: 1
Membru din: 19 Feb 2019 11:33

Re: Propuneri Regulament de subvenționare

Mesaj de Avicola PB » 19 Feb 2019 14:36

Buna ziua.
Intrucat activam in ramura avicola, ne adresam către D-voastră cu urmatoarele propuneri și argumente. Astfel:
 submăsura 1.4 ”Stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice” nu oferă condiții egale pentru toate ramurile și tipurile de ferme zootehnice. Pentru fermele zootehnice de bovine, șeptel de lapte (art. 40 alin. 1) și fermele zootehnice apicole (art. 40 alin. 3) mărimea subvenției este de 50% din costul utilajului tehnologic, pe cînd la alte specii (inclusiv și păsări) mărimea subvenției este de 30% din costul utilajului tehnologic. De asemenea și valoarea maximală a subvenției diferă (3 mil. Lei bovine șeptel de lapte și bovine șeptel de carne, 1,5 mil. Lei păsări). Totodată construcția fermelor pentru bovine, ovine și căprine este subvenționată (art. 40 alin. 1-2, 4), iar construcția fermelor pentru păsări nu este subvenționată. Prin urmare propunem modificarea art. 40 alin 4 și anume subvenționarea fermelor zootehnice de păsări atît a utilajului tehnologic (mărimea subvenției să fie 50% cum a fost pînă în anul 2016 inclusiv), cît și a materialelor de construcție folosite la construcția și renovarea fermelor avicole, stabilindu-se un plafon egal ca la celelalte ramuri zootehnice, adică 3,0 mil. Lei per beneficiar;
 submăsura 1.5 “Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora” stimulează procurarea animalelor de prăsilă. Din păcate în lista animalelor de prăsilă nu sunt prevăzute păsările parentale de prăsilă. În ultimii ani au fost excluse din subvenționare păsările de prăsilă (cîțiva ani în urmă erau subvenționate păsările de prăsilă). Dezvoltarea fondului genetic local are o importanță semnificativă pentru producerea puilor de calitate, precum și creșterea rentabilității producerii și respectiv diminuarea consturilor/unitate de produs. Lipsa investițiilor calitative în fondul genetic se reflectă prin slabele rezultate obținute atât în creșterea efectivului de păsări, precum și în producerea de ouă. Prin urmare propunem modificarea art. 45 prin introducerea subvenționării din valoarea costului păsării a 50% pentru păsări de prăsilă și stabilirea unui plafon de subvenționare de min. 500,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
 Submăsura 1.6 “Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare” are tangență cu ramura avicolă în special prin art. 57 alin. 3) (prelucrarea, depozitarea și ambalarea produselor agricole ) și art. 57 alin. 4) (procesarea cărnii).
Astfel, conform anexei 7 pct. 4.2 pentru domeniul procesarii cărnii este prevăzută doar subvenționarea utilajului folosit în procesarea și păstrarea cărnii. Ori, tot procesul tehnologic de abatorizare și procesare a cărnii trebuie să aibă loc într-un local amenajat după cerințele sanitar-veterinare. Respectiv, similar caselor de ambalare și procesare a fructelor, propunem modificarea art. 67 prin completarea anexei 7 și introducerea subvenționării nu doar a utilajului, ci și a arhitecturii aferente prelucrării primare a cărnii (abatoare), prin stabilirea unui plafon de 3 mil. Lei per beneficiar.
Vă mulțumesc.

Elena

Re: Propuneri Regulament de subvenționare

Mesaj de Elena » 20 Feb 2019 08:43

Referitor la oferirea condițiilor egale pentru toate ramurile și tipurile de ferme zootehnice și în special cel avicol: statul elaborează politici pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și prioritate se atribuie celui mai vulnerabil sector, asăzi după cum cunoaștem, acesta fiind sectorul lactatelor. Iată de ce subvențiile în acest sector sunt în mărime de 50% din cheltuielile eligibile și nu 30% ca la celelalte specii.

Scrie răspuns

Înapoi la “HG 455_Regulament de subvenționare”